fbpx
KONTAKT OS

Hvilken lade­operatør er bedst til vores elbiler?

Rådgivning til at vælge den bedste ladeoperatør til boligforeninger, virksomheder og hoteller

Person overvejer valget mellem de mange ladeoperatører

Markedet for lade­operatører er en jungle at finde rundt i. Her på siden vil vi derfor give jer et over­blik over, hvilke finansierings­muligheder I vil have med forskellige lade­operatører, hvilken betydning jeres valg vil have for den enkelte elbilist, og hvad en ladeoperatørs rolle egentlig er. Vi tager udgangs­punkt i de parametre, der er mest relevante for bolig­foreninger, virksomheder og hoteller. Hvis du er interesseret i rådgivning om lade­operatører, som er mere skræddersyet til jeres situation, så giv os et kald på 20 31 41 81.

Person overvejer valget mellem de mange ladeoperatører

Hvad står en lade­operatør for i praksis?

Hvad er en lade­operatør egentlig, og hvorfor har man brug for en?

Ladeoperatøren står for servicering, app og elafgiftsrefusion

Lade­operatøren er den virksomhed, som har ansvaret for at drive lade­standerne, efter de er blevet etableret. At drive lade­standerne betyder, at lade­operatøren står for nogle eller alle neden­stående punkter:

 • Servicering af lade­boksene
  Ligesom med en service­aftale på en bil, er det lade­operatørens ansvar, at lade­boksene fungerer.
 • Telefonisk support
  Hvis der opstår udfordringer med lade­boksene i hverdagen, så er der klistret et support telefon­nummer til lade­operatøren på lade­boksene. Det kan fx være, at lade­kablet sidder fast i ladeboksen.
 • App til opladning
  Opladning kan på­begyndes og afsluttes gennem en app, som betjenes af lade­operatøren. Lade­boksenes indstillinger kan ændres i appen.

  Hos nogle ladeoperatører kan man desuden få knyttet en fysisk ladebrik til sin konto, hvis man foretrækker ikke at skulle bruge appen, når man skal lade.

 • Afregning til forening eller virksomhed
  Dette foregår typisk ved at lade­operatøren betaler bolig­foreningen eller virksomheden for ladestandernes strømforbrug, som derefter sælges videre til den enkelte elbilist ved opladning.
 • Afregning af elbilisten
  Betaling foregår automatisk: Elbilistens betalings­kort til­knyttes lade­operatørens app, som trækker betalingen fra kortet efter opladning.
 • Søge elafgifts­refusion ved staten
  Det er langt nemmere at ladeoperatøren står for at søge om elafgiftsrefusion end selv løbende at skulle gøre det.
 • Afholde udgifter til el­leverandøren
  Nogle lade­udbydere tilbyder, at måleren er tilmeldt dem, så de afholder udgifterne til el.

Ladeoperatører står altså for at håndtere rigtig mange praktiske ting, som gør det til en noget mere gnidningsfri oplevelse at have ladestandere på en fælles parkeringsplads.

Muligheder for finansiering

Muligheder for finansiering

Tre pile der peger mod forskellige flueben og krydser
Jeres valg af lade­operatør har en afgørende betydning for, hvilke muligheder I har for at finansiere jeres investering. Ud fra et finansierings­perspektiv kan lade­operatørerne groft opdeles i tre grupperinger, som tilbyder en eller flere af følgende løsninger.
 1. Finansieringen sker ved at hæve opladnings­prisen i forhold til strømprisen. 
 2. Lade­operatøren dækker etablerings­omkostningerne.
 3. I betaler selv for etableringen og kan ikke finansiere den gennem opladnings­prisen.
Tre pile der peger mod forskellige flueben og krydser

A. Mulighed for finansiering via opladnings­prisen

Graf for opladningsindtægter over eludgifter som følge af hævet opladningspris

Investeringen finansieres ved at hæve opladnings­prisen i forhold til strømprisen: Dette er muligt hos lade­operatører, hvor der er forbrugs­afregning, hvilket betyder, at elbilisten betaler den gældende kWh-pris ved den enkelte opladning. Her er det nemlig ofte muligt for bolig­foreningen eller virksomheden at lægge et ekstra gebyr på pr. kWh opladt, som så over en år­række kan finansiere investeringen. Læs mere om denne finansieringsmetode.

Fordele:

 • Giver en mulighed for at lade investeringen finansiere sig selv.
 • I er ikke bundet til en bestemt lade­operatør. Hvis I ønsker at skifte lade­operatør, kan I beholde samme ladeboks.
 • Gennemsigtighed: Den enkelte elbilist betaler altid markeds­prisen + gebyrer.

Ulemper:

 • Hvis I ikke selv har start­kapital, er denne løsning slet ikke en mulighed.
 • Hvis der er beboere eller med­arbejdere, som har fastpris­abonnement, vil de desværre ikke kunne benytte sig af abonnementet med denne løsning. 

B. Lade­operatøren finansierer etablerings­omkostningerne

B. Lade­operatøren finansierer etablerings­omkostningerne

Ladeoperatøren lægger ud for startkapital til etablering af ladestandere

Ladeoperatøren lægger ud for etablerings­omkostningerne, som I så tilbage­betaler med renter enten i form af højere gebyr på opladnings­prisen eller i form af en fast ydelse. Denne mulighed er pt. kun tilgængelig hos EC Drive og SustainRecharge.

Ladeoperatøren lægger ud for startkapital til etablering af ladestandere

Fordele:

 • Hvis I ikke har start­kapital, vil dette være den bedste mulighed.
 • I skal tage stilling til færre ting, da lade­operatøren kan stå for projektering og administration.

Ulemper:

 • Det er en dyrere løsning alt i alt.
 • Hvis der er beboere eller med­arbejdere, som har fastpris­abonnement, vil de desværre ikke kunne benytte sig af abonnementet med denne løsning.
 • Laderne kan ikke nødvendigvis dedikeres til medarbejdere, gæster og beboere.
 • Med visse kontrakter vil det være lade­operatørens vurdering frem for jeres egen, der afgør, hvor mange ladere I får, og hvornår I har behov for flere.

C. Bindingsløsning | Fastpris­operatører

Med denne type løsning binder I jer i højere grad til den valgte lade­operatør og den finansierings­metode, de benytter sig af. Denne type løsning fås gennem de lade­operatører, der udbyder fastpris­abonnementer. Det er i øjeblikket Clever og E. ON.

Fordele:

 • Hvis der er beboere eller medarbejdere, som har fastpris­abonnement hos den pågældende lade­operatør, vil de kunne benytte sig af det og dermed spare penge.
 • For beboere eller medarbejdere med kørsels­behov på over ca. 25.000 km om året vil løsningen gøre det rentabelt at oprette et fastpris­abonnement hos den pågældende lade­operatør.

Ulemper:

 • Denne løsning er forbundet med en vis usikkerhed: Man er bundet op på en bestemt lade­operatør, og lade­operatøren kan løbende ændre vilkårene for fastpris­abonnementet og opladnings­prisen uden abonnement.
 • Opladnings­prisen kan være meget høj for beboere eller med­arbejdere uden fastpris­abonnement, da den typisk ikke følger den gældende strømpris.
 • I kan ikke få finansieret jeres anlægs­udgifter gennem en højere opladnings­pris ift. stømpris.

Valget af lade­operatør fra elbilistens perspektiv

Forbrugsafregning over for fastprisløsning til opladning af elbil
Elbilistens eget perspektiv kan især være relevant at med­tænke for virksomheder. Mens finansierings­muligheden oftest er den væsentligste faktor for bolig­foreninger grundet den demo­kratiske beslutnings­proces, kan det til tider være mere relevant for virksomheder at overveje, om de vil tilgodese de af deres medarbejdere, der har fastpris­abonnement – især hvis abonnementet er arbejdsgiver­betalt.
Forbrugsafregning over for fastprisløsning til opladning af elbil

Forbrugsafregnings­løsning

Ved denne løsning betaler forbrugeren et beløb pr. kWh. Det kan enten være et fast beløb eller et beløb, der svinger i takt med elprisen. Fælles for begge disse muligheder er dog, at brugeren betaler for den mængde strøm, der oplades ved den enkelte opladning.

Fra forbrugerens perspektiv er dette ligesom at oplade ved enhver anden lade­stander. Alle løsninger, der ikke er fastpris­løsninger, falder inden for denne kategori.

Fastprisløsning

Fastpris­løsninger giver forbrugeren mulighed for at betale et fast månedligt beløb til en bestemt lade­operatør, for til gengæld at kunne lade billigere eller gratis ved denne operatørs lade­standere. Denne type løsninger er identisk med finansierings­mulighed C ovenfor.

Denne løsning er dog oftest dyrere for de elbilister, der ikke har fastprisabonnement hos den valgte lade­operatør.

Uvildig rådgivning om lade­operatører

Du har nu fået et grundlæggende overblik over de vigtigste parametre, når det kommer til at vælge den bedste lade­operatør til jeres bolig­forening, virksomhed eller hotel. Hvis du er interesseret i yderligere rådgivning, som er skrædder­syet specifikt til jer, så giv os et kald på 20 31 41 81 eller send en mail til cj@ladelosning.dk.

Vil du ringes op?

Ved udfyldelse af formularen, ringer vi dig op til en uforpligtende dialog.
Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller spam.

Kort om Ladeløsning

"Ladeløsning er stiftet af mig, Chris.

Virksomheden blev grundlagt med et ønske om at gøre det muligt for virksomheder og foreninger at vælge den optimale ladeløsning til deres behov - uden at man skal blive ekspert først. Derfor tilbyder vi rådgivning.

Rådgivningen skal sikre, at I undgår at beslutte jer for en løsning på et uoplyst grundlag. I skal have en fremtidssikker og økonomisk bæredygtig løsning.

Vi har brugt tiden og ressourcerne på at gennemskue markedet, så du ikke behøver at gøre det samme."

Chris Cording Jønsson