fbpx
KONTAKT OS

Hvor mange ladeudtag
skal man bruge?

Så mange ladestik skal I bruge til opladning af elbil

Det optimale antal ladeudtag til elbiler

Normeringen på denne side forudsætter, at der er tale om opladning ved bopælen, og er derfor udelukkende relevant for boligforeninger.

For at vide, hvor mange ladeudtag I har brug for i jeres bolig­forening, er det nødvendigt at kunne foretage en vur­dering af opladnings­behovet.

Som tommel­finger­regel kan man normere 3 plug-in hybrid- eller elbiler til 1 ladestik. Normeringen skyldes, at ikke alle el­bilister skal lade hver dag. En elbilist, som kører 15.000 km/år, har behov for at lade ca. hver 3.-6. dag.

Det totale antal lade­udtag, I skal bruge, afhænger naturligvis af, hvor mange elbiler der skal anvende laderne. Vi anbefaler altid, at det specifikke behov undersøges (brug evt. dette spørgeskema).

Skal 3 biler deles om 1 ladeudtag, kræver det naturligvis, at flere elbiler kan rotere om den samme lader, fx ved fælles parkering eller ved at flere biler kan nå den samme lade­stander med lade­kablet (lade­kabler fås op til 15 meter).

Bemærk, at de 3 elbiler til 1 ladeudtag er en tommelfinger­regel. For at give jer et mere nøjagtigt og anvendeligt estimat af jeres opladnings­behov præsenterer vi nu tre afgørende forhold, der kan hjælpe til et nuanceret billede.

 

3 afgørende forhold

1. Kørsels­behov afviger fra gennem­snittet

Følger man ovenstående normering, vil 1 ladestik være nok til ca. 3 plug-in hybrid- og elbiler. 

Men vær opmærksom!

Hvis 1 ud af de 3 elbilister fx har et kørselsbehov på 35.000 km/år, har vedkommende behov for at oplade hyppigere.

Denne elbilist skal nu lade hver 2. dag, hvilket resulterer i, at de resterende 2 elbilister nu skal deles om de sidste 50 % af den samlede ladekapacitet.

Dette kan resultere i, at normeringen af ladestandere skal ændres.

Få styr på opladningsbehovet

 

Find ud af, hvordan kørselsbehovene ser ud I jeres boligforening.

Til formålet kan du hente et simpelt spørgeskema herunder

Hvor mange ladestandere skal man bruge? Ladestander til boligforening

Spørgeskema.docx

Forskel i forbrug for pluginhybrid og elbiler

2. Andel af plug-in hybrid­biler

En anden afgørende faktor er andelen af plug-in hybrid­biler i forhold til elbiler.

Plug-in hybrid­biler har typisk et batteri, som rækker til 50-70 km, og skal derfor lades ca. hver eller hver anden dag, såfremt man ønsker at køre mest muligt på el.

Derfor afhænger det optimale antal lade­standere altså både af antallet af plug-in-hybrid­biler og rene elbiler.

Det forholder spørge­skemaet oven­for sig også til.

Forskel i forbrug for pluginhybrid og elbiler

3. Jo færre ladestik, jo mere usikkert

Tommelfingerreglen om ca. 3 biler pr. ladestik, bliver mere usikker, jo færre ladestik og jo færre biler der er.

Eksempel 1:

Der er 6 biler til 2 ladestik. I gennemsnit lader man ca. med 3 dages mellemrum. Men skal 3 af disse biler tilfældigvis lade samme dag, holder normeringen ikke stik.

Eksempel 2:

Man deles 18 biler om 6 ladestik. Samme normering. Her er det væsentligt mere usikkert, at 7 biler absolut skal bruge strøm samme dag.

Hvor mange ladestik skal der til per elbil

Opsummering

For at estimere hvor mange lade­udtag I har behov for, kan I altså regne med ca. 1 per 3 plug-in hybrider eller el­biler. Her skal I have in mente, at denne 1:3 tommelfinger­regel er langt mere usikker, hvis I kun skal have få lade­udtag. Derudover tager tommelfinger­reglen heller ikke højde for, hvis der er el­bilister, som har et langt højere kørsels­behov end gennem­snittet. Slutteligt skal I også finde ud af, hvor stor en del af behovet, der stammer fra plug-in hybridbiler, da de skal oplades oftere.

Vil du ringes op?

Ved udfyldelse af formularen, ringer vi dig op til en uforpligtende dialog.
Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller spam.

Kort om Ladeløsning

"Ladeløsning er stiftet af mig, Chris.

Virksomheden blev grundlagt med et ønske om at gøre det muligt for virksomheder og foreninger at vælge den optimale ladeløsning til deres behov - uden at man skal blive ekspert først. Derfor tilbyder vi rådgivning.

Rådgivningen skal sikre, at I undgår at beslutte jer for en løsning på et uoplyst grundlag. I skal have en fremtidssikker og økonomisk bæredygtig løsning.

Vi har brugt tiden og ressourcerne på at gennemskue markedet, så du ikke behøver at gøre det samme."

Chris Cording Jønsson