fbpx
KONTAKT OS

Skiltning og parkering

Skiltning og parkering i foreninger

Når I skal have ladestandere på fælles parkering i foreningen, opstår der måske usikkerhed omkring, hvem der må parkere ved ladestanderne, og om det nu bliver sværere for beboere uden elbil at finde parkering.

For at kunne komme den her usikkerhed til livs, skal I tage stilling til, hvad der vil være den bedste løsning i jeres forening.

På denne side præsenterer vi nogle overordnede forslag til, hvordan I kan adressere parkering omkring ladestandere i jeres forening.

I ved bedst selv, hvad der er realistisk at forvente af jeres beboere, og hvilken parkeringssituation I står i. Hvad vi kommer med af forslag til parkeringsløsninger, er derfor ment som inspiration, I kan tilpasse jeres egen situation.

Parkeringsskilt, der angiver tidsbegrænset parkering fra 9-20.

Forsøg først uden skiltning

De beslutninger, I skal træffe om parkering, kræver, at I tager stilling til, hvorvidt nogle af jeres parkeringsbåse skal forbeholdes elbiler, og om I vil have skiltning op i foreningen.

Da det kan være svært at forudse, hvordan parkeringen kommer til at udspille sig i praksis, anbefaler vi i første omgang, at I venter med at implementere nogle nye parkeringsregler og med at lave skiltning, indtil I har set, om der faktisk opstår problemer eller ej.

Det anbefaler vi af flere grunde:

  • Det er nemmere at få stemt et forslag om ladestandere igennem på generalforsamlingen, hvis det kun i mindre grad lægger op til at besværliggøre tilværelsen for beboere uden elbil.
  • Hvis det viser sig at kunne lykkes fint uden parkeringsregler, er reglerne unødvendige og mindsker parkeringspladsens oprindelige fleksibilitet, da dedikerede elbilpladser vil kunne stå tomme, mens en benzinbil mangler et sted at parkere.

Her kan I forsøge jer med en pragmatisk løsning uden skiltning, hvor p-pladserne ved ladestanderne betragtes som forbeholdt elbiler og plug-in hybrider, medmindre alle andre pladser er optaget.

Denne type løsning fungerer rigtig fint i nogle foreninger, hvor antallet af p-pladser går nogenlunde op med antallet af biler, og hvor man er gode til at respektere en sådan regel. I andre foreninger går det dog mindre gnidningsfrit. I er selv de bedste til at vurdere, om en sådan løsning vil kunne lade sig gøre i jeres forening.

Generelle forslag til parkeringsregler

Viser det sig, at der opstår problemer forbundet med parkeringen ved de nye ladestandere, skal I naturligvis finde en løsning.

Det er vigtigt, at I finder en løsning, der passer til forholdene i jeres forening. Der er ingen samlebåndsløsninger, men vi har et par forslag, I kan arbejde ud fra.

1. Hvis I generelt har rigeligt med p-pladser ift. antallet af biler i foreningen, kan I formentlig godt slippe afsted med at forbeholde nogle p-pladser til elbiler og plug-in hybridbiler.

2. Hvis jeres parkeringsplads herimod har ret få p-pladser ift. antallet af biler, vil det især komme an på udnyttelsen af laderne, hvorvidt I bør forbeholde nogle af pladserne til ladende biler:

  • Er der en dårlig udnyttelse af laderne, hvor de ofte står ubrugte? I så fald vil det ofte være spild at forbeholde omkringliggende p-pladser til elbiler og plug-in hybridbiler.
  • Er der en god udnyttelse af laderne, hvor de ofte er i brug? I så fald vil det ofte give mening at forbeholde nogle pladser til ladende biler. Her kan skiltning også blive nødvendigt.

Nyttige parkeringsforbedringer

Afhængigt af jeres parkeringssituation og muligheder, kan en eller flere af de følgende finjusteringer måske komme jer til gode.

I en typisk ladeløsning med fx 4 ladeudtag, hvor udnyttelsen af ladeudtagene er meget lav, kan I eventuelt bare forbeholde en enkelt p‑plads til elbiler. Så vil der oftest være et sted at parkere elbilen for en beboer, der absolut har brug for at lade, men det vil maksimalt være en enkelt p‑plads, der står ledig, når laderne ikke er i brug.

Hvis I har mulighed for det, kan det også godt betale sig at placere ladestandere i midterrabatten med 4 parkeringsbåse på hver side. Hvis I gør sådan, vil en løsning med to ladestandere kunne dække helt op til 16 parkeringsbåse. Med 16 pladser til opladning vil det ikke være så stort et problem, når en almindelig bil holder parkeret på en af pladserne, da der ofte stadig vil være en ledig plads til elbilisterne. De ekstra pladser forudsætter her at beboerne har kabler af længden 7,5 m.

To ladestandere med dobbelt udtag placeret i midterrabat så de kan nås fra i alt 16 parkeringsbåse.

En lignende fordel kan opnås med et langt ladekabel: I kan indkøbe et langt ladekabel på 15 m, sådan at laderne kan nås fra flere parkeringspladser. Et sådant kabel kan så lægges i fx et skur, som alle beboere har adgang til. Man kan naturligvis også bede hver enkelt elbilejer eller hybridbilejer om at købe et meget langt ladekabel, men så bliver det hurtigt rigtig mange kabler.

Hvis I har mulighed for det, kan det også godt betale sig at placere ladestandere i midterrabatten med 4 parkeringsbåse på hver side. Hvis I gør sådan, vil en løsning med to ladestandere kunne dække helt op til 16 parkeringsbåse. Med 16 pladser til opladning vil det ikke være så stort et problem, når en almindelig bil holder parkeret på en af pladserne, da der ofte stadig vil være en ledig plads til elbilisterne. De ekstra pladser forudsætter her at beboerne har kabler af længden 7,5 m.

To ladestandere med dobbelt udtag placeret i midterrabat så de kan nås fra i alt 16 parkeringsbåse.

En lignende fordel kan opnås med et langt ladekabel: I kan indkøbe et langt ladekabel på 15 m, sådan at laderne kan nås fra flere parkeringspladser. Et sådant kabel kan så lægges i fx et skur, som alle beboere har adgang til. Man kan naturligvis også bede hver enkelt elbilejer eller hybridbilejer om at købe et meget langt ladekabel, men så bliver det hurtigt rigtig mange kabler.

Skiltning og parkeringsregler

Parkeringsskilt, der angiver tidsbegrænset parkering fra 8-19.

Som beskrevet ovenfor, anbefaler vi, at I i første omgang forsøger at se, om der overhovedet kommer problemer, hvis I ikke sætter skilte op.

I vælger selv i foreningen, om parkeringsreglerne skal overholdes til punkt og prikke, eller om der må være undtagelser. Det kan være, beboerne foretrækker at kunne aftale ting med naboen over hækken eller at kunne parkere en benzinbil ved ladestanderne, hvis det er det eneste sted, der er plads.

De forslag til parkeringsregler, vi nu vil nævne, kan derfor anvendes på en skala fra helt løse til meget faste regler. Skiltning benyttes primært i den mere faste ende af skalaen. Her kan I vælge enten at forbeholde pladser til “elkøretøjer” eller til “ladende køretøjer”.

Forbeholdes pladserne til “ladende køretøjer”, betyder det altså, at man skal flytte sin bil væk, når man er færdig med at lade den. Denne parkeringsregel vil give en bedre udnyttelse af laderne, men er kun fornuftig, hvis I har nok elkøretøjer i foreningen til, at pladserne vil blive brugt.

Forbeholder man pladserne til “ladende køretøjer” eller “elkøretøjer”, vil man ofte også sætte en tidsbegrænsning på, hvor længe folk må holde der. Her er det vigtigt, at I har styr på, hvor hurtigt elbilisterne kan lade ved laderne. Det kommer bl.a. an på, hvor meget strøm der er allokeret til ladestanderne. Det nytter jo ikke noget, at have en tidsbegrænsning på 3 timer, hvis det tager folk 7 timer at lade.

Den tidsbegrænsede parkering ved ladestanderne gælder som regel kun i et tidsrum såsom 8-19. Hvis der er en 3‑timers tidsbegrænsning inden for tidsrummet 8-19, kan man altså godt parkere der helt fra klokken 16 og så oplade hen over natten.

Hvis I vil indføre parkeringsregler, der forbeholder pladser til “ladende køretøjer” og måske sætter en tidsbegrænsning, er det altså vigtigt, at I er klar over, hvor stort behovet for at lade vil være, og hvor hurtigt folk vil kunne lade ved ladestanderne.

Parkeringsskilt, der angiver tidsbegrænset parkering fra 8-19.

Som beskrevet ovenfor, anbefaler vi, at I i første omgang forsøger at se, om der overhovedet kommer problemer, hvis I ikke sætter skilte op.

I vælger selv i foreningen, om parkeringsreglerne skal overholdes til punkt og prikke, eller om der må være undtagelser. Det kan være, beboerne foretrækker at kunne aftale ting med naboen over hækken eller at kunne parkere en benzinbil ved ladestanderne, hvis det er det eneste sted, der er plads.

De forslag til parkeringsregler, vi nu vil nævne, kan derfor anvendes på en skala fra helt løse til meget faste regler. Skiltning benyttes primært i den mere faste ende af skalaen. Her kan I vælge enten at forbeholde pladser til “elkøretøjer” eller til “ladende køretøjer”.

Forbeholdes pladserne til “ladende køretøjer”, betyder det altså, at man skal flytte sin bil væk, når man er færdig med at lade den. Denne parkeringsregel vil give en bedre udnyttelse af laderne, men er kun fornuftig, hvis I har nok elkøretøjer i foreningen til, at pladserne vil blive brugt.

Forbeholder man pladserne til “ladende køretøjer” eller “elkøretøjer”, vil man ofte også sætte en tidsbegrænsning på, hvor længe folk må holde der. Her er det vigtigt, at I har styr på, hvor hurtigt elbilisterne kan lade ved laderne. Det kommer bl.a. an på, hvor meget strøm der er allokeret til ladestanderne. Det nytter jo ikke noget, at have en tidsbegrænsning på 3 timer, hvis det tager folk 7 timer at lade.

Den tidsbegrænsede parkering ved ladestanderne gælder som regel kun i et tidsrum såsom 8-19. Hvis der er en 3‑timers tidsbegrænsning inden for tidsrummet 8-19, kan man altså godt parkere der helt fra klokken 16 og så oplade hen over natten.

Hvis I vil indføre parkeringsregler, der forbeholder pladser til “ladende køretøjer” og måske sætter en tidsbegrænsning, er det altså vigtigt, at I er klar over, hvor stort behovet for at lade vil være, og hvor hurtigt folk vil kunne lade ved ladestanderne.

Handlingsplan

Denne handlingsplan er en opsummering over de ting, I skal blive klar over for at kunne udforme parkeringsregler, der passer til jeres forening. Nogle af tingene ved I måske allerede, mens andre vil være noget, I mangler at finde ud af.

  1. Bliv klar over, om skiltning er unødvendigt: Forsøg først uden skiltning, og se om det skaber problemer eller ej.
  2. Bliv klar over, om foreningen generelt har lidt for få p-pladser til antallet af biler – eller om der omvendt tit er tomme båse.
  3. Bliv klar over, hvor stort behovet for opladning er i foreningen.
  4. Bliv klar over, om I kan få gavn af at placere ladestandere i en midterrabat.
  5. Bliv klar over, hvilken mulighed I har for enten at opbevare et meget langt ladekabel i et skur el.lign. eller om det er realistisk og rimeligt at bede beboere, der vil lade, om selv at anskaffe sig sådan et.

Modtag et uforpligtende opkald.

Overlad bekymringerne til os. Vi hjælper jer med at finde den bedste lade­løsning.

Du vil ikke modtage nyhedsbreve eller spam.