fbpx
KONTAKT OS

af Chris Jønsson

Stiger boligværdien, hvis foreningen får ladestandere til elbiler?

Om boligværdi og aflyste tilskud

Forårets generalforsamlinger banker på døren. I den forbindelse vil jeg forsøge at besvare de to spørgsmål, som jeg hyppigst bliver stillet, så I kan oplyse jeres beboere korrekt til den kommende generalforsamling.

De to hyppigst stillede spørgsmål

  1. Kan man søge tilskud til opsætning af ladestandere?

  2. Vil etablering af ladestandere i foreningen have en effekt på boligernes værdi?

Svarene på de to spørgsmål:

1. Det ærgerlige og korte svar er nej. Man kan ikke søge tilskud. Og der er heller ikke udsigter til en fremtidig ladestanderpulje til boligforeninger, som vi så det tilbage i november 2021. Der er ikke afsat midler til en ny tilskudsordning, selvom det egentlig var planlagt. Det oplyser den uafhængige interesseorganisation Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF). Læs mere her: https://www.abf-rep.dk/

2. For at kunne besvare spørgsmålet, om hvorvidt boligværdien stiger ved opsætning af ladestandere, skal de forskellige typer af boligforeninger først opdeles i hhv. andelsboligforeninger, (grund)ejerforeninger og almene boligforeninger.

Andelsboligforeninger: Står andelsforeningen for opsætning af ladestandere, er det ABF’s vurdering, ”at værdien af ladestanderne kan tillægges ejendommens værdi efter andelsboligforeningslovens § 5 stk. 4.”[1]

Det betyder altså, at udgifterne til ladestanderne tilsvarende øger andelsejendommens værdi og dermed andelskronen. Alle beboere – også dem, der ikke har elbil eller interesse i ladestandere, får altså en økonomisk gevinst, hvis der opsættes ladestandere.

Et andet parameter, som ikke fremgår direkte af ejendomsværdien, er andelens salgbarhed. Andelen kan altså blive mere attraktiv for og nemmere at sælge til potentielle købere.

(Grund)ejerforeninger: For ejerforeninger er markedet og strukturen mere liberal. Her kan det ikke fast afgøres, hvorvidt opsætning af ladestandere resulterer i en direkte værdistigning.

Som alle andre initiativer i en ejerforening, fx nyt køkken i boligen, etablering af legeplads eller renovering af opgang, vil værdien af forbedringen 100 % afgøres af den potentielle køber. Til information er ca. 8 % af bilerne i Danmark helt- eller delvist elektriske. I 2030 forventes det at stige til ca. ⅓ af den samlede bilpark.

Selvom der ikke kan svares entydigt på spørgsmålet, er det logisk, at boligen vil blive mere attraktiv for en køber med elbil og dermed have en positiv effekt på ejendomsværdien. Husk, at selvom der findes opladningsmuligheder nær jeres forening fx lynladere på en tankstation eller langsomme offentlige ladere, så vil opladningspriserne her typisk være noget højere end prisen i en boligforening.

Det har ikke været muligt at finde udtalelser fra eksperter fx ejendomsmæglere eller interesseorganisationer vedrørende ladestandernes effekt på boligværdien i (grund)ejerforeninger. Har du som læser information om dette, vil jeg være taknemmelig, hvis du vil dele det med mig. Denne mail kan blot besvares.

Almene boligforeninger: I almene boligforeninger er konstruktionen igen lidt anderledes:

Almene boligforeninger har ikke til formål at genere et økokomisk overskud og dermed spekulere i at øge boligværdien. Er der ikke sparet penge op, som kan anvendes til opsætning af ladestandere, vil etableringsudgifterne typisk resultere i huslejestigninger på lige fod med andre udgifter i en almen boligforening.

[1] https://www.abf-rep.dk/radgivning/lov-og-fakta/energi-og-miljo/elbiler/

Du har nu fået svar mht. tilskud og ladestandernes effekt på boligværdien. Det var alt for denne gang.

Vil du blive klogere på jeres muligheder for opsætning af ladestandere, kan du booke en gratis og uforpligtende 30-minutters gratis rådgivning herunder. Dette kan evt. være ifm. et bestyrelsesmøde, hvor hele bestyrelsen kan få lov til at stille spørgsmål.

Book 30-minutters samtale om læsning af tilbudsmateriale.

2 + 2 =

Ladestander til ejerforening, boligforeninger, lejlighed, andelsforeninger og virksomheder - kontaktformular. Opladning af elbil

Podcast om ladestandere til boligforeninger

Få styr på ladestanderne, mens du tager opvasken.

Er din forening en af dem, der mangler et skub for at komme i gang med ladestanderne på jeres fælles parkeringsplads?

Så kan du lytte til Ladeløsnings nye podcastserie på 4 episoder om ladestandere til boligforeninger…

læs mere

Læsning af tilbudsmateriale til boligforeninger

Hvad bør du være opmærksom på i tilbudsmaterialet?

I dette indlæg bliver du klædt på til at læse tilbudsmateriale om lade­løsninger.

Få tips til at forholde dig til totalbeløbet, tips om de ekstra­omkostninger I kan forvente og tips til at vurdere ladeoperatør og ladeboks…

læs mere

Forberedelse inden generalforsamlingen

Hvordan får du stemt ladestandere igennem til generalforsamlingen?

I dagens indlæg får du mine bedste råd til, hvordan du forbereder dig inden generalforsamlingen.

Jeg vil komme ind på behovet for ladestandere i din forening, samt hvilke finansierings­muligheder og argumenter du bør kende til…

læs mere